Курс за водни спасители през септември

Областен съветна БЧК-Пловдив през м. Септември ще проведе курс за водни спасители на плувни басейни и водни паркове.
Условия за кандидатстване:
– навършени 17 години;
– завършено основно образование;
– успешно издържан приемен изпит
Приемният изпит включва:
– 50 метра свободен стил за време 55 секунди;
– 25 метра бруст – без време
Записване и кандидатстване за курса до 08.09.2023 г (вкл).
Телефон за връзка и информация: 0885 244 909 – Стефан Тропчев
Български Червен Кръст - Пловдив