Меморандум за сътрудничество между БЧК-Пловдив и Медицински университет Пловдив

Меморандум за сътрудичество сключиха Български Червен кръст – Пловдив и Медицински университет Пловдив. Съвместните усилия ще бъдат насочени към защита, подкрепа, превенция и опазване на живота, здравето, личното достойнство на хора или група от хора, попаднали в бедствие или криза.
Предвиждат се също съвместни акции, обучения, лекции, събития и конференции, информационни кампании за превенция на социално значими заболявания. И не на послдо място популяризиране на доброволческата дейност.
Български Червен Кръст - Пловдив