Доброволчество

Кой може да бъде доброволец?
Доброволец на Българския Червен кръст може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи на Червения кръст.
Доброволецът на БЧК работи епизодично или постоянно за организацията.

Доброволците в БЧК могат да бъдат:

  • доброволец, предоставящ различни социални услуги;

  • доброволец-ръководител;

  • доброволец-експерт или съветник;

  • доброволец-администратор;

  • доброволец-фондонабирач;

  • доброволец-застъпник.


Как се става доброволец на БЧК?

  • Свързвам се с общинската/областната организация на БЧК/БМЧК;

  • Срещам се с други доброволци на БЧК/БМЧК и участвам в различни дейности;

  • Преминавам обучение по основни знания за Червения кръст.

  • Аз съм доброволец на БЧК/БМЧК!


Ако желаете да се присъедините към нас като станете доброволец на организацията, изтеглете регистрационната форма от ТУК и след като я попълнете, изпратете на електронен адрес: [email protected]

Български Червен Кръст - Пловдив