БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ РД“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“-ПЛОВДИВ

Български Червен Кръст - Пловдив