Plakat lifeguard _Plovdiv

Български Червен Кръст - Пловдив