Социални дейности

Социална трапезария на БЧК-Пловдив

 

 

 

Български Червен Кръст - Пловдив