Български Червен кръст-Пловдив обявява процедура за доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване

Български Червен кръст – Областен съвет гр. Пловдив Ви кани, при заинтересованост от Ваша страна, да представите оферта за  участие в следната процедура:
 Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на социална трапезария на БЧК , намираща се  с гр. Пловдив, ул.  „Стойчо Мушанов“ 48.

Участниците следва да представят своите оферти  до края на работния ден – 17.00 часа на  18.11.2022год., петък,  на място – в сградата на Областния съвет на Българския Червен кръст в гр. Пловдив – ул. „Стойчо Мушанов” №48, в деловодството.

За справки и допълнителна информация: тел/факс: 032/62 71 63 и/или на електронен адрес e-meil : [email protected]

Задание-кухненско оборудване

Приложение 1-кухненско оборудване

Български Червен Кръст - Пловдив