Учители по Български език за украински граждани

Областен съвет на БЧК Пловдив търси учители с висше филологическо образование, педагогическа правоспособност и опит в преподаването на български език на чужденци. Групите в курса на обучение ще са съставени от граждани на Украйна, напуснали родината си след 24 февруари 2022 година. Целта на занятията е бързо и ефективно адаптиране към езиковата среда, което да послужи за адекватното последващо навлизане на трудовия пазар в страната.

Автобиография и документи за професионално образование и педагогическа правоспособност може да се изпращат на следния адрес:

[email protected]

Документи се подават в деловодството на Областен съвет на БЧК-Пловдив. Срок за подаване на документите до 17 ч. на 09.04.2024 г.

Подробна информация вижте в прикачения файл – „Задание“

задание за оферта

Български Червен Кръст - Пловдив