БЧК – ПЛОВДИВ ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

В изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, днес 03.04.2024 г., Българският Червен кръст – Пловдив започна раздаването на хранителни пакети на уязвими български граждани в област Пловдив. Хранителните пакети съдържат 15 вида продукти: олио, ориз, брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 7 вида консерви: зелен фасул, зрял боб; домати, грах; гювеч, пиле фрикасе и риба.
Едночленните и двучленните семейства ще получат един хранителен пакет с общо тегло 10,890 кг, а тричленните и по-големите семейства – два хранителни пакета с общо тегло 38,470 кг.
Раздаването в различните населени места ще стартира поетапно. Графикът е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в град Пловдив и областта.
❗️Раздаването на хранителните пакети ще продължи до 07.06.2024 г.
В област Пловдив раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 23 пункта, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция „Подкрепа“ се управлява от Агенцията за социално подпомагане, която изготвя списъците с правоимащите лица. Също така, програмата се осъществява и със съдействието на местните власти.
Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г.
2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.
3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания през месец януари 2024 г.
4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.
5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец януари 2024 г.
6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 г.
7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отoплителен сезон 2023 г./2024 г., поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.
График за раздаване на временни пунктове за разпределение на хранителни продукти по проект „Подкрепа“ BG05SFPR003-1.004-0001-C01, финансиран по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс на територията на област Пловдив, Март 2024 година:
1 Пловдив – Район „Централен“ -адрес на пункта: МСЦ на БЧК Пловдив ул. „Стойчо Мушанов“ № 48 – период на подпомагане: 03.04.2024 – 07.06.2024
2. Район „Южен“ – гр.Пловдив, ул „Кичево“ №29 – Пенсионерски клуб – период на подпомагане: 08.04.2024 – 07.06.2024
3. Район „Северен“ – гр. Пловдив, бул. „България“ № 180-190 – период на подпомагане: 05.04.2024 – 07.06.2024
4. Район „Източен“ – гр. Пловдив, ул. „Ландос“ № 24 – период на подпомагане: 10.04.2024 – 07.06.2024
5. Район „Западен“ – гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 1А – период на подпомагане: 04.04.2024 – 07.06.2024
6. Район „Тракия“ – гр. Пловдив, ж.р. „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 63 А – период на подпомагане: 05.04.2024 – 07.06.2024
7. Асеновград – гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 76 – период на подпоматане: 09.04.2024 – 07.06.2024
8. Брезово – гр. Брезово, Община Брезово ул. „Георги Димитров“№ 25 – период на подпомагане: 15.04.2024 – 07.06.2024
9. Калояново – гр. Калояново ул.“Оборище“ № 3А – период на подпомагане: 11.04.2024 – 07.06.2024
10. Карлово – гр. Карлово, бул. „Освобождение „№ 28 – период на подпмагане: 08.04.2024 – 07.06.2024
11. Кричим – гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3 – период на подпомагане: 12.04.2024 – 07.06.2024
12. Куклен – гр. Куклен, ул “ Александър Стамболийски“ № 52 – период на подпомагане: 10.04.2024 – 07.06.2024
13. Лъки – гр. Лъки, Приемна на БЧК – Лъки, ул. „Възраждане“№ 30 – период на подпомагане: 10.04.2024 – 15.05.2024
14. Марица – общината е без общински център – по график във всяко село – период на подпомагане: 29.04.2024 – 07.06.2024
15. Перущица – гр. Перущица, Младежки дом, ул. „Проф. Д-р Борис Тасков“ №3 – период на подпомагане: 17.04.2024 – 07.06.2024
16. Първомай – гр. Първомай, община Първомай, ул. „Братя Миладинови юг“ № 50 – период на подпомагане: 09.04.2024 – 07.06.2024
17. Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1 -период на подпомагане: 11.04.2024 – 07.06.2024
18. Родопи – общината е без общински център – по график във всяко село – период на подпомагане: 29.04.2024 – 07.06.2024
19. Садово – гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ № 2 – период на подпомагане: 12.04.2024 – 07.06.2024
20. Сопот – гр. Сопот, ул. „Ставри Костов“ № 32 – период на подпомагане: 15.04.2024 – 07.06.2024
21. Стамболийски – гр. Стамболийски, ул. „Кирил и Методий“ № 24 – период на подпомагане: 30.04.2024 – 07.06.2024
22. Съединение – гр. Съединение, бул. “ Шести септември “ № 13 – период на подпомагане: 16.04.2024 – 07.06.2024
23. Хисаря – гр. Хисаря, Градски стадион „Крепост“ – период на подпомагане: 18.04.2024 – 07.06.2024
Български Червен Кръст - Пловдив