Семинар по Програма за хранително и материално подпомагане – Европейски социален фонд

В рамките на два дни, в гр. Хисар, Областен съвет на БЧК-Пловдив проведе обучително-разяснителен семинар  за запознаване с процедурните, структурни, документални и организационни изисквания, необходими за стартирането на „Програма за храни и основно материално подпомагане“  Европейски социален фонд „Плюс“; Процедура „Подкрепа” в област Пловдив. На семинара присъстваха представители на всички общини от областта, както и съответните отговорници на пунктове.

В програмата на семинара, освен теоретичното запознаване с общата информация, продуктите, правоимащите лица, организацията на раздавателния процес, сроковете за изпълнение, препоръките и най-често срещаните грешки при отчитане на Програмата, беше заложен и модул за обща дискусия и индивидуални срещи и консултации с участниците от всяка една община.

Български Червен Кръст - Пловдив