101 години БМЧК! Честит празник!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БМЧК!

Днес се навършват 101 години от създаването на Българския младежки Червен кръст.
БМЧК е неразделна част от БЧК и е националнопредсавителна младежка организация,коята чрез доброволците и дейностите си приобщава децата и младите хора към хуманитарните принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост.
За своите 101 години, организацията подпомага милиони младежи и деца чрез обучения, промоция на хуманитарно образование, здравна просвета и подготовка за реакция при бедствия и кризи.
Областният съвет на БЧК-Пловдив изказва своята благодарност и уважение към доброволците и техните родители за тяхната съпричастност и гражданска активност,достойна за уважение!
Български Червен Кръст - Пловдив