БМЧК-Пловдив закри лятната си академия „Доброволци под тепето 2022“

Български младежки Червен кръст – Пловдив проведе 3-дневно изнесено обучение, което беше заключителната част за лятната академия „Доброволци под тепето“ 2022. Темите, в които се обучаваха новите, а останалите доброволци затвърждаваха знания и умения бяха: „Общи знания на Червения кръст“, „Първа долекарска помощ“, „Психосоциална подкрепа“.

Освен теория, в обучението активно беше заложен практичния елемент чрез различни ролеви игри и тренинги. Като например: търсене на 7 ключа, които дават пътя към достигане до 7-те червенокръстки принципа:  ХУМАННОСТ, БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, НЕУТРАЛНОСТ, НЕЗАВИСИМОСТ, ДОБРОВОЛНОСТ, ЕДИНСТВО, УНИВЕРСАЛНОСТ. Тренинг по първа долекарска помощ. Упражнение чрез игри за изграждане и сплотяване на екип; развиване на умение за активно слушане и последващото им прилагане в ситуация, която изисква психосоциална помощ.

Благодарности на екипа на МАЕ – Пловдив и неговия командир Михаил Джамбов, както и на лекторите – Лияна Стоянова и Лаура Мора, осъществили обучението. Благодарности на всички доброволци на БМЧК-Пловдив, които с такава отдаденост се включваха в лятната академия на БМЧК-Пловдив „Доброволци под тепето 2022“

Български Червен Кръст - Пловдив