ОБЛАСТНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БЧК – ПЛОВДИВ ЗА 2021 г

На 25 февруари 2022 година  се проведе Областното общо отчетно събрание на Български Червен Кръст – Пловдив. Формата на провеждане бе изцяло онлайн и със силно присъстие от 40 делегати.

Специален гост бе д-р Славита Джамбазова – зам. Генерален директор и ръководител на направление „Организационно развитие“. А председателят на Областната организация – д-р Петрония Карамитрева откри 2-та редовна сесия на 67-мото Областното общо отчетно събрание. Водещ бе доц.д-р Христо Паунов.

Присъстваха още делегати, членове на контролни комисии.

Д-р Петрония Карамитрева представи отчет за дейността на Организацията за изминалата 2021 година. Също така, бе представен и отчет за изпълнението на бюджета за 2021г, както и отчет за дейността на Областната контролна комисия, и доклад на мандатната комисия за пълномощията на делегатите от всичките 18 общински организации.

Г-жа Таня Георгиева – директор на БЧК – Пловдив представи плана за дейността за 2022 година и Стратегията за развитие на Областната организация до 2030 година. Акценти бяха поставени върху основните – ключови направления и дейности, които осъществяват, утвърждават и още по-цялостно развиват и следват хуманитарната мисия на червенокръстката организация.

Областната организация на БЧК – Пловдив получи високи оценки за своята работа и за планираната напред, което бе изразено в изпратените поздравителни адреси от Председателя на БЧК – акад. Христо Григоров и Община Пловдив – чрез инж. Анести Тимчев – зам.кмет „Екология и здравеопазване“.

Областната организация на Български Червен кръст – Пловдив сърдечно благодари на всички съпричастни с каузата на Червения кръст!

Български Червен Кръст - Пловдив