Мобилен екип на БЧК – Пловдив

 

 

Български Червен Кръст - Пловдив