Пиеса „Мечова поука, заешка сполука“ в ОУ „Стоян Михайловски“

На 04.06 в ОУ „Стоян Михайловски“ – гр. Пловдив се проведе куклен театър със заглавие „Мечова поука, заешка сполука“. Сценарият е по идея на клуба на БМЧК в област Кърджали , гр. Джебел „Да имаш голямо сърце не тежи“.

Пиесата разказва на децата по забавен начин важни техники за оказване на първа долекарска помощ и предпазване от чести опасности.

Благодарим на ръководството на учебното заведение за покана и топлото посрещане!

Български Червен Кръст - Пловдив