Светли Рождественски и Новогодишни празници

Български Червен Кръст - Пловдив