Общинско отчетно-изборно събрание на БЧК – Пловдив

В последния работен ден на изминалата работна седмица, 18.12.2020г,  Областен съвет на Български червен кръст Пловдив проведе Общинското си отчетно-изборно общо събрание.

Събранието се проведе в сградата на Многофункционалния социален център на БЧК – Пловдив и премина под извънредните мерки за безопасност и грижа за здравето в съществуващите условия на усложнена епидемична обстановка.

Отчетно-изборното събрание се провежда веднъж на четири години и на него се представя отчет за дейността през изтичащия мандат, както и се избират нови ръководни органи на Общинската организация на БЧК – Пловдив за следващите четири години: 2021 – 2024.

С пълно мнозинство при гласуването, през следващия мандатен период, Председател на Общинския съвет на БЧК – Пловдив е доц. Д-р Христо Паунов. Заместник-председатели са д-р Красимир Асенов и Мариана Николова. Съответно бяха избрани нов Общински съвет, Контролна комисия, Делегати на Областното общо събрание на БЧК-Пловдив. 

Български Червен Кръст - Пловдив