Започна второто допълнително подпомагане с хранителни продукти

В продължение на тази и до края на следващата седмица (29.05.2020 г), Областен съвет на БЧК Пловдив ще раздава хранителни продукти в Пловдивска област. Това е 2-рото допълнително подпомагане по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Раздаването на продуктите се извършва по предварително направени списъци от Агенция социално подпомагане.

Потребителите от различните групи ще получат хранителни пакети, които ще са различни като съдържание и количество на продукти. Те са определени от Агенция социално подпомагане.

Напомняме, че Агенция Социално подпомагане е управляващият програмата орган, а Български Червен Кръст е партньор, който чрез своите ресурси и хуманната воля на доброволческите си екипи осъществява доставянето на храните до домовете.

Раздаването се извършва в съответствие с Указанията за противоепидемични мерки срещу корона вирус.

Български Червен Кръст - Пловдив