Важно напомняне за жителите на Пловдив и областта!

Областният съвет на БЧК–Пловдив напомня на пловдивските граждани, че хранителните пакети се раздават всеки делничен ден от понеделник до петък, от 9:00 до 13:00 часа, на определените за целта пунктове във всеки един от районите.

Адресите са следните: Район Централен: МСЦ на БЧК, ул. „Стойчо Мушанов“ 48 – Район Южен: бул. „Коматевско шосе“ № 28 (Старчески дом) – Район Северен: бул. „България“ № 180-190 – Район Източен: ул. „Ландос“ № 24 – Район Западен: ул. „Вечерница“ № 1А – Район Тракия: ул. „Ген.Константин Кесяков“ до бл.91

Правоимащите граждани са включени в списъци, изготвени от Агенцията за социално подпомагане, а получаването на хранителния пакет става срещу представяне на личен документ.

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите си лица е към своето приключване.

Към момента, за територията на град Пловдив, по-малко от половината хора имащи право да получат такава хранителна помощ, са се възползвали. За лицата, които не знаят дали фигурират в списъците, могат да проверят това на телефон: 032/627163.

В Пловдив град и област програмата стартира от месец декември 2019. За цялата Пловдивска област, хората имащи право на хранителна помощ по тази програма, са 25 805. За град Пловдив са 9 422 човека. От тях, до момента, по-малко от 50 % за Пловдив град са посетили пунктовете и са получили хранителните си пакети. За съпоставка, жителите на Пловдивска област са значително по-активни и са се възползвали от правото си на хранителна помощ.

Остават само още няколко седмици до приключването на програмата и Областният съвет на БЧК – Пловдив отправя апел към жителите на всички населени места от Област Пловдив и най-вече към гражданите на Пловдив, да се възползват от правото си на подпомагане.

Хранителният пакет съдържа 16 вида дълготрайни хранителни продукта с общо тегло 25 кг. Хранителната помощ може да бъде получена лично – срещу представяне на документ за самоличност. Но може да бъде получена и от друго лице, което представлява лицето включено в списъка. В този случай е необходимо да има пълномощно от правоимащото лице, че може вместо него да получи хранителния пакет. Няма задължително изискване пълномощното да е нотариално заверено. Достатъчно е да бъде собственоръчно подписано от упълномощителя.

Български Червен Кръст - Пловдив