Участие на БЧК в Международна ковференция „Класика и иновации в педагогическата практика“ в гр. Асеновград

Областен съвет на БЧК – Пловдив и Общинската организация на БЧК в гр. Асеновград взеха участие в IV- та Международна конференция „Класика и иновации в педагогическата практика“. По покана на организаторите от ДГ “Никола Вапцаров“ – гр. Асеновград служителите на БЧК – Пловдив Веселка Славчева и Мария Нешева подготвиха доклад, в който разказаха за партньорството между детските градини и БМЧК. Темата на доклада беше „Успешен модел за партньорство между неправителствена организация и детска градина“

Акцент на доклада бяха програмите за работа с деца, които младежката организация е разработила на национално ниво, както и местното партньорство в област Пловдив.

Друг важен момент от презентацията на БЧК беше партньорството на БМЧК – Пловдив и детски градини от Сопот и Асеновград по повод участието в проект „Безопасни училища и детски градини: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“ по програма Erasmus  +. Дейностите по проекта ще се изпълняват през учебната 2019 – 2020 г.

Български Червен Кръст - Пловдив