Проект „Осмели се да научиш“ на БМЧК – Пловдив

Проект „Осмели се да научиш“ е част от „Програма за развитие на иновации и добри практики по приоритетни дейности“, разработена от Дирекция БМЧК.

Той цели повишаването на квалификацията на доброволците в гр. Карлово по темата „Социално – помощна дейност“, както и  по темите „хигиена“, „ безопасност в интернет“, „толерантсност“ и „превенция на насилието“ . До края на 2019 г. доборволците ще работят по тези теми с деца и младежи от Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/– Карлово и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания / ЦНСТДМУ/, както и до деца от две детски градини в гр. Карлово –  Детска градина „Зорница“ и Детска градина „Първи юни“.

Друга цел на проекта е достигането до нова за БМЧК  – Пловдив – уязвими група от млади хора, а именно младежите от Защитено жилище за лица с умствена изостаналост –гр. Пловдив. Обучените по методиката „Хелфи“ доброволци на БМЧК ще предадат важни животоспасяващи знания на младежите. Програмата цели обучение по първа долекарска помощ в нейните основи за деца от 1-ви до 4-ти клас. Затова е подходяща за хората със забавяне в умственото развитие. Те често са изолирани от обществото и всеки контакт с други млади хора е градивен и емоционален за тях. В дейността ще се включат доброволци, които са били вече обучавани по първа долекарска помощ и/или имат силен интерес към темата.

Български Червен Кръст - Пловдив