145 години Български Червен кръст

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ЧЕСТИТА 145 – ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН
КРЪСТ!
Драги доброволци, специалисти, членове, дарители и приятели на Българския Червен
кръст!
Отново имаме повод да напомним, че сме най-старата и до днес жива хуманитарна
организация у нас. Поводът е 145 години от създаването на Български Червен кръст –
непосредствено след Освобождението на България. Датата е 25 октомври. В годината
на своето раждане – далечната 1878 г.- Българското дружество Червен кръст е 18-тото
по реда на своето основаване национално червенокръстко дружество в света. Това е
факт, с който можем да се гордеем в днешното семейство от 190 национални
червенокръстки организации на 6 континента.
В 28 Областни червенокръстки организации в България членуват близо 140 000
души, а в тях добро творят 16 400 доброволци.
Пловдивската червенокръстка организация е една от силните, адекватни и
авторитетни у нас. Тя обединява 18 общински организации, които обхващат 12 300
члена и близо 1400 доброволци.
Вече 145 години, много ли са, малко ли са?
Ние сме там, където ни застигат бедите – неочаквани земетресения и наводнения,
болести, аварии и катастрофи, убийствени войни, изтощителна бедност, немощна
старост, изолираща самотност и тревожност… Ние служим на хората, които очакват
някой да им протегне ръка, служим в името на социалното благополучие и човешко
здраве.
Ние идваме и си отиваме поколение след поколение… А след нас идват другите,
новите, младите, мотивираните да помагат. Приемствеността и посветеността са едно
от предимствата ни на червенокръстци, заедно с човеколюбието, което отговорно
пулсира в ритъм със сърцата ни. За всички нас, Червеният кръст се превърна в смисъла
на съществуването ни така, както любовта е смисълът на живота на всеки човек.
Подкрепяме с делата си и развиваме социалната съпричастност в обществото.
Ние правим света по-добър!
ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА, ПРИЯТЕЛИ!
НА МНОГАЯ ЛЕТА!
Т. Георгиева,
Директор на Секретариата на Областен съвет на БЧК-Пловдив

Д-р П. Карамитрева,

Председател на Областната организация на Български червен кръст Пловдив

Български Червен Кръст - Пловдив