8 май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 ДО

ВСИЧКИ СЪПРИЧАСТНИ С КАУЗАТА НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ,

ПО ПОВОД 8 МАЙ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 В световния календар 8 май е дата, която е значима за целия свят. Тогава отбелязваме Деня на Червения кръст и Червения полумесец.  8 май не е случайна дата, защото на този ден, в Швейцария, преди 195 години се ражда основоположникът на Червенокръсткото движение Анри Дюнан. Идеите му за солидарност и взаимопомощ, за грижа към всички страдащи, без те да бъдат разделяни по произход, вероизповедание, цвят на кожата, продължават да се предават от поколение на поколение като сформират и изграждат по-хуманни и социално ангажирани общности и общества. Обединяват сили, умения и отделеност в името на опазването на здравето и живота на човека. В името на облекчаване на човешката болка и страдание във всичките и проявления.

Над 14 милиона доброволци, обединени в 190 национални дружества на 6 континента, са на предната линия в борбата с разрушенията и щетите от природни бедствия, войни, епидемии и пандемия, глад. За всички тях основна ценност е човешкото здраве, живот, благополучие, помощ и подкрепа към страдащите, без дискриминация.

ОСМИ МАЙ – МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ е добър повод да си припомним, че нашата организация е най-старата и жива до днес социална и неправителствена форма за подпомагане на нуждаещите се по света и у нас.

Желанието на човека да помага е изконен негов стремеж –  да помага на семейството, на близките, на приятелите… и това го правим всички ние и го правим всеки ден. Когато обаче помагаме на непознати хора и каузи, нагласата ни е по-различна и дори по-осъзната и това ражда  добрата ни воля, която  приобщаваме към социалната съпричастност на други хора в обществото.

Така доброволчеството отдавна се е превърнало в изключително ценен дар и ни помага да излезем от балоните, в които живеем,  да видим, че има хора , които са болни, гладни, изолирани, стари и немощни… които очакват някой да им протегне ръка.

Всеки от нас има 24 часа в денонощието. И сам прави личния си избор как  да  използва своето време, мисъл, емоция, труд, идеи, умения …

Благодаря ви, добри хора, че ги дарявате на Българския Червен кръст!

Ние служим в името на социалното благополучие и човешко здраве. Ние идваме и си отиваме поколение след поколение… А след нас идват другите, новите, младите, мотивираните да помагат. Приемствеността и посветеността ни са едно от предимствата ни на червенокръстци, заедно с човеколюбието, което пулсира в ритъм със сърцата ни. Червеният кръст се превърна за всички нас в смисъла на съществуването ни така,  както любовта е смисълът на живота на всеки човек.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПРИЯТЕЛИ!

          ОСТАНЕТЕ ВЕРНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ!

Д-р Петрония Карамитрева, Председател на Областната червенокръстка организация  – Пловдив

Таня Георгиева, Директор на Секретариата  на БЧК-Пловдив


 

 

Български Червен Кръст - Пловдив