БЪЛГАРСКИЯТ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2021 ГОДИНА

В два поредни дни, на 27 и 28 май, Българският Червен кръст отчете дейността си за 2021 година.
Председателят на БЧК – акад. Христо Григоров, откри най-висшия форум на организацията – годишното Отчетно събрание. На него присъстваха делегати, председатели, директорите на областните червенокръстки организации от цялата страна, гости.
Приветствия и поздравителни адреси към присъстващите отправиха Президентът на Р България Румен Радев, председателят на Народното събрание Никола Минчев, мин.председателят Кирил Петков, вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова и др.
Гости на събитието бяха вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова, министърът на образованието акад. Николай Денков, Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, представители на Министерството на транспорта.
През отчетната година организацията отново реализира широк спектър от мероприятия, услуги и дейности в социалната област, които съответстваха на нуждите и очакванията на обществото. С хуманитарни помощи са подпомогнати над 325 531 уязвими лица и над 600 институции. БЧК е доставчик на качествени грижи към възрастните хора. В 10 центъра „Домашни грижи“ за периода са обслужени повече от 1200 възрастни граждани с хронични заболявания и трайни увреждания, които получават интегрирани здравно-социални услуги в домовете си.
Програмите на БЧК за обучение по първа долекарска помощ на различни групи от населението са с европейски сертификат. Обучени бяха 75 108 души, в т.ч. кандидат-водачи на МПС, учители, родители и детегледачи, служители на фирми. Продължи подпомагането на уязвими лица, търсещи и получили закрила, като БЧК подпомогна хиляди хора, търсещи закрила, бежанци и уязвими мигранти, чрез осигуряване на хуманитарна помощ (храна, хигиенни пакети, дрехи, обувки, лекарства, одеяла и др.), както и подпомагане на техния достъп до медицинска грижа, образование, подслон, пазар на труда.
През 2021 г. бяха подпомогнати 1 059 054 нуждаещи се граждани, засегнати от пандемията от COVID-19, с участието на над 8953 доброволци и служители на организацията. Планинската спасителна служба е оказала помощ на 1656 души и е провела 156 спасителни акции. Продължи успешното реализиране на водноспасителната дейност, като за периода бяха обучени 807 спасители за открити водни площи и море и за басейн. Постигната е много добра ефективност в дейността и за изминалата година са спасени при водни инциденти 4175 души. В областта на международното сътрудничество БЧК има подписани 25 договора за сътрудничество и 15 областни организации работят в международно партньорство. Чрез дейности по закрила са подпомогнати 4287 души, работено е по 360 случая за възстановяване на семейни връзки.
Младежката червенокръстка организация, за годината на своя 100-годишен юбилей, отчита 259 клуба на БМЧК в страната с 4844 членове, 1821 от които са активни доброволци. През 2021г. са обучени над 3 064 доброволци и са достигнати 271 000 души.
Делегатът от Пловдивска област Илиян Велков презентира спецификата, характерността, индивидуалността на дейностите на Пловдивската младежка организация, които изграждат нейния иновативен облик.
Генералният директор проф. д-р Красимир Гигов представи плана за работа на БЧК през 2022 г., а зам.-генералният директор Красимира Николчева – Бюджета за 2022 г. След гласуването и приемането им делегатите приеха и промени и допълнения в Устава на БЧК и в Статута на БМЧК. Обсъдени бяха и редица организационни въпроси. Изказване по плана на Организацията за 2022 година направи доц. Д-р Христо Паунов – член на Националния съвет на Български Червен кръст и заместник председател на БЧК – Пловдив.
Първото заседание на 67 Общо събрание завърши с изказване на генералния директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, който даде много висока оценка за работата на организацията през 2021 г. и благодари на всички – на доброволците и на щатния състав, за усърдието и за огромните усилия при реализирането на дейностите и 4 предизвикателствата, породени от двете последователни кризи – COVID-19 и конфликта в Украйна.
Общото събрание беше закрито от председателя на БЧК Христо Григоров, който отново изказа своята признателност към всички в залата за упорития им труд и всеотдайност. Акад. Христо Григоров пожела 2022 година да е още по-успешна, за да се запази БЧК като водеща и най-голяма хуманитарна организация в България. Да продължи с мисията си в името на хуманността.
Български Червен Кръст - Пловдив