ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА БЕЗОПАСНИ И ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ УЧИЛИЩА“

През учебнната година 2019 г. – 2020 г. гр. Асеновград и гр. Сопот БМЧК – Пловдив ще изпълнява дейности по проект „Безопасни училища и детски градини: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“. В тях ще се включват детските градини „Никола Йонков Въпцаров“ и „Асенова Крепост“ в гр. Асеновград и „Слънчево детство“, „Приказен свят“ и „Роза“ в гр. Сопот.

В основата на проекта е работата с онлайн платформа, която провокира учителите и доброволците да изпълняват отделни задачи, насочени към превенция на различен вид травматизъм, за да получат „титлата“ „Безопасна детска градина“.

Проектът е финансиран по програма Erasmus + и партньори в него са Български Червен кръст, Сръбски Червен кръст, Македонски Червен кръст, Австрийски младежки Червен кръст и Хърватски Червен кръст.

В България дейностите се изпълняват в  детски гардини и класове от 1 – ви до 4 – ти на училищата в гр. Кърджали, Пловдив, Смолян и Хасково.

Освен Български Червен кръст, в проекта ще се включат и дейности с партньори –

В края на учебната година всяко участвало учебно заведение, което е изпълнило задачите си, ще получи тържествено официален плакет – награда.

 

 

Български Червен Кръст - Пловдив