Програма на ВКБООН за курсове по български език за украински граждани

Курсовете по български език за украински граждани, са част от дейностите за подпомагане социалната и икономическа интеграция на чужденците, на които Държавната агенция за бежанците е предоставила статут на бежанец или хуманитарен статут.

В учебната зала на Областен съвет на БЧК-Пловдив, всеки ден по шест часа за група и от понеделник до петък, се провеждат интензивни езикови курсове. Обучението преминава през три нива – А1, А2 и В1.

Само през м. февруари 2 групи с общо 30 човека успешно завършиха нивата А2 и В1.

Към настоящия момент върви и вечерен курс, който се провежда в 3 дни от седмицата по 3 часа. Занятията се водят в сградата на областната управа.

Учебната програма по български език като чужд за възрастни, търсещи и получили международна закрила, е съгласувана с Министерството на образованието и науката в България.

Четири са основните компоненти, по които се осъществява обучението: – говорене; – слушане; – четене; – писане. Всяко ниво завършва с полагане на изпитен тест според европейската езикова рамка, който дава обективна обратна връзка за усвоените познания и изградени умения по време на обучението.

Преподавателите са утвърдени езикови специалисти по български и руски език, които са с многогодишен опит.

Езиковите курсове са по проект „Подобряване на условията за приемане и интеграция на лица, търсещи убежище – бенефициенти на международна закрила и лица с предоставена временна закрила в България“, финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците през 2024 г.

Български Червен Кръст - Пловдив