ОБЛАСТНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА 2022 година на БЧК-Пловдив

На 24 февруари 2023 година в зала „Тракия“ на хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“ се проведе Областното общо отчетно събрание на Български Червен Кръст – Пловдив. Специален гост бе д-р Славита Джамбазова – зам. Генерален директор и ръководител на направление „Организационно развитие“. Както и д-р Валентин Пеев – заместник председател на БЧК.

Председателят на Областната организация – д-р Петрония Карамитрева откри 3-тата редовна сесия на 67-мото Областното общо отчетно събрание. А отец Емил Паралинков, като представител на пловдивската Митрополия, благослови началото на Общото събрание и дейността на Организацията. Водещ бе доц.д-р Христо Паунов.

Присъстваха още делегати  и членове на контролни комисии, представтели на държавната и местната власт, различни организации, партньори и медии.

Д-р Петрония Карамитрева представи отчет за дейността на Организацията за изминалата 2022 година. Също така, бе представен и отчет за изпълнението на бюджета за 2022г, както и отчет за дейността на Областната контролна комисия, и доклад на мандатната комисия за пълномощията на делегатите от всичките 18 общински организации.

Г-жа Таня Георгиева – директор на БЧК – Пловдив, в изказването си, постави акценти върху основните ключови направления и дейности, които осъществяват, утвърждават и още по-цялостно развиват хуманитарната мисия на червенокръстката организация.

За изминалата 2022 година беше отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: запазен брой  членове, повишен брой доброволци и симпатизанти, повишен брой на изпълнени проекти и такива в процес на изпълнение.  Чрез социалните приемни на Организацията са предоставени 2 659 пакета с хранителни продукти и са проведени 430 консултации с нуждаещи се хора. През платформата на Контактния център 37 психолози са провели около 4000 консултации с хора заявили нужда от психосоциална подкрепа и психологическа помощ. Като само за Пловдив консултациите са 980.

Общо подпомогнатите лица за 2022 г. са 10 280. Преобладаващата част от тях са лица и семейства от Украйна, потърсили временна закрила; уязвими български граждани в тежко социално положение; възрастни и самотни хора; пострадалите от наводненията в община Карлово. В ход е програма ДРЕФ, финансирана от Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец, като до края на 2022 година парично подпомагане са получили 316 от пострадалите лица, което прави 81% от засегнатите.

Областната организация на БЧК – Пловдив получи високи оценки за своята работа и за планираната напред, което бе изразено в изказванията на инж. Анести Тимчев – зам.кмет „Екология и здравеопазване“ на общ.Пловдив, както и на г-н Антон Минев – зам.кмет на общ.Карлово.

Български Червен кръст – Пловдив сърдечно благодари на всички съпричастни с каузата на Червения кръст!

Български Червен Кръст - Пловдив