Кампания за измерване на кръвната захар посветена на Деня за борба с диабета

Областният съвет на БЧК Пловдив  чрез Мобилни Социални Екипи и Доброволческа служба на БЧК Пловдив към МБАЛ „Свети Пантелеймон“  в партньорство с многопрофилна болница „Свети Пантелеймон“ и Фондация Национална Мрежа НПО „Сърце за сърце“ отбелязаха Световния ден за борба с диабета като в продължение на четири дни измерваха кръвната захар на пловдивчани.
Социалните трапезарии в шестте пловдивски района – Южен, Тракия, Западен, Източен, Северен, Централен – функционираха и като пунктове за измерване на кръвна захар. За дните от 12 до 15 ноември над 400 човека – възрастни хора, хора в неравностойно положение, самотно живеещи станаха част от превенцията на захарен диабет, чрез измерване на кръвната им захар с глюкомери предназначени за домашно ползване. Така едновременно с проверката на моментното им състояние, хората имаха възможност да разберат, че и в домашни условия могат да следят стойностите на кръвната си захар. Най-високият измерен резултат  е 26 mmol/l на възрастен мъж от район Южен, с диабет. А най-възрастният човек, на който доброволците червенокръстци измериха кръвната захар, бе жена на 92 години, чийто резултат е 6,3 mmol/l.
На пункта в МБАЛ „Свети Пантелеймон“ в дните 12-14 ноември 174 човека от различни възрастови групи, с различно социално положение, в различен здравен статус получиха безплатно измерване на кръвна захар. Сред преминалите през скрининг имаше и такива от малки населени места на обастта. Най-високият измерен резултат е 22,7 mmol/l.

Български Червен Кръст - Пловдив