дарение-тр.полумесец-2

Български Червен Кръст - Пловдив