Областно състезание на ученически екипи по първа долекарска помощ

БМЧК-Пловдив организира и проведе Областно състезание на ученически екипи по първа долекарска помощ.
По време на състезанието участниците се справяха с разнообразни изсценирани злополуки и инциденти, и така демонстрираха уменията си за оказване на първа помощ. Освен състезателна част, имаше още и теоретична, чиято цел беше да затвърди и надгради уменията в първата долекарска помощ. Бяха включени и много игри за сплотяване на екипи.
Победители станаха учениците от МГ „Академик Кирил Попов“. Те ще представят пловдивската младежка червенокръстка организация  на Националното състезание на ученическите екипи по първа помощ.
Български Червен Кръст - Пловдив