Великден-картичка

Български Червен Кръст - Пловдив