БМЧК

Обучение по първа долекарска помощ в гр. Стамболийски

На 13 март двама от доброволците на БМЧК – Пловдив проведоха обучение по Първа долекарска помощ пред доброволците от клуба на БМЧК – Стамболийски. За новосъздадения клуб в града уменията за спасяване на животи, бяха мечтани. В града учениците от

„Обичай безопасно“

Български младежки Червен кръст / БМЧК / отбелязва по традиция 14 февруари чрез разнообразни мероприятия, целящи привличане на младежите и тяхната заинтересованост по темата. По този повод доброволците на БМЧК – Пловдив раздаваха информационни материали, проведоха игра с влюбените двойки

Общо събрание на клубовете на Български младежки Червен кръст – Пловдив

На 21 януари 2017 година, Български Младежки Червен кръст – Пловдив проведе своето Отчетно-изборно Общо събрание на клубовете. На събранието присъстваха делегати от общинските клубове на младежката организация в област Пловдив – Карлово, Куклен, Сопот, Асеновград, Първомай, Хисаря и Съединение.

ВЕЛИКДЕНСКА КАМПАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ПЛОВДИВ

На 09 април 2015 г. – Велики четвъртък, верни на православните традиции и обичаи доброволците на Български Младежки Червен кръст – Пловдив боядисваха яйца заедно с 30 деца със специфични нужди от сдружение „Паралелен свят” и комплекс за социални услуги

Ден за елиминиране на расовата дискриминация

По света този ден се отбелязва като Международен ден за елиминиране на расовата дискриминация. Тази дата за първи път се отбелязва през 1967 година, чрез различни инициативи, мероприятия и информационни кампании за обединяване на различията и толерантно отношение към хората

Обучение по първа долекарска помощ

На 15 март, в Учебния център на БЧК – Пловдив се проведе обучение на тема “Оказване на първа долекарска помощ”. То беше насочено към новопостъпили членове на Младежкия авариен екип в град Пловдив. В рамките на няколко сесии участниците получиха

Обучение на нови доброволци на БМЧК

На 14 март, в Учебния център на БЧК – Пловдив се проведе обучение на тема “Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец”. Целта на обучението беше новопостъпили доброволци на централните клубове от град Пловдив да бъдат запознати с историята,

Акция на БМЧК – Пловдив

По повод 1 март, доброволци от клубовете на БМЧК – Пловдив от цялата област зарадваха  свои връстници и приятели с над 1000 мартеници, една част от тях ръчно изработени, заедно с ученици от ОУ „Райна Княгиня”. Те посетиха социалните институции

Обучителен семинар за координатори на клубове на БМЧК – Пловдив

На 21 февруари 2015 година в Учебния център на БЧК – Пловдив, Български Младежки Червен кръст – Пловдив, проведе обучителен семинар за координаторите на клубовете на тема „Лидерство”. В обучението взеха участие областния координатор, тримата му заместници и координатори и

Български Червен Кръст - Пловдив