8 май – Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ПО ПОВОД 8 МАЙ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ

НА

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ДОБРОВОЛЦИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

За нас е чест да ви поздравим по повод 8 май – Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец 2022.

На този ден преди 194 години е роден големият швейцарски хуманист Анри Дюнан – основоположникът на Червенокръсткото движение. Неговите идеи за солидарност и взаимопомощ, за грижа към страдащите продължават да живеят чрез всяко едно следващо поколение. И всичките 192 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец доказват силата на обединеността в името на живота и човека.

Повече от 14 милиона доброволци на Движението продължават да са на предната линия в борбата с настъпилите и продължаващите глобални промени в световен мащаб. С нестихваща всеотдайност и преданост, и според хуманните червенокръстки принципи, всички ние продължаваме да подпомагаме милионите страдащи хора. Резултатите, които постигаме са благодарение на техните, вашите, нашите усилия. А това е мерило за висока нравственост и отговорност.

Днешният ден е изключително подходящ да изразим признателност към всички вас, заедно с хилядите ни отдадени на каузата доброволци, които вярвате в силата на солидарността, благородството и милосърдието.

 

 

Председател на Областната организация                      Директор на Секретариата на

на БЧК – Пловдив                                                                       ОС на БЧК – Пловдив

д-р Петрония Карамитрева                                                          Таня Георгиева

Български Червен Кръст - Пловдив