ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСОВЕТЕ ПО ПДП ЗА КАНДИДАТ ВОДАЧИ НА МПС

Съгласно заповед с № РД -23-277/ 20.10.2021 г. на Генералния директор на БЧК и във връзка със заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 21.10.2021 г., Областен съвет на БЧК – Пловдив преустановява всички присъствени групови занятия и обучителни курсове. Провеждането на занятията е допустимо при следните изисквания:

  1. Лицата извършващи обучението и всички обучаващи се лица да са ваксинирани или преболедували COVID – 19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед РД -01-33/ 27.08.2021 г. на Министъра на Здравеопазването;
  2. Всички обучаващи се лица да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на обучението изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID – 19 или бърз антигенен тест ( до 48 часа преди началото на обучението), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед РД -01-33/ 27.08.2021 г. на Министъра на Здравеопазването;
  3. Посочените условия НЕ се прилагат по отношение на обучаеми лица, ненавършили 18 години.

Областен съвет на БЧК – Пловдив е създал необходимата организация за допускане САМО на лица, за които са изпълнени горепосочените условия, както и са взети и приложени необходимите противоепидемични мерки.

Български Червен Кръст - Пловдив