Обучение на тема „Ативно вклйчване в социалната среда“ за доброволци от БМЧК

В периода 24.09.2021г – 25.09.2021 г. се проведе обучение на тема „Активно включване в социалната среда“ за доброволци на БМЧК – Пловдив. Обучението беше водено от Стели Джамбазова – председател на Български Черен кръст – Пловдив.

Програмата е нова за организацията и включва различни теми, разработвани от доброволци и служители на Български Червен кръст. Те са насочени към млади хора и деца в различни направления.

На младежите им предстои да използват новите знания сред свои връстници и деца от общността.

Български Червен Кръст - Пловдив