БМЧК – Пловдив отбеляза световния ден на първата помощ

Всяка втора събота на месец септември се чества Световния ден на първата помощ, чрез който различни организации по целия Свят акцентират върху нуждата от знания по оказване на първа долекарска помощ. Регионалният екип на МФЧК – зона Европа за здраве и грижи r дир. СЗП на НС на БЧК определя темата на деня за 2021 г .: „Бъдете герои по първа помощ в училище и във вашата общност“.

По този повод младежите от БЧК – Пловдив организираха инициатива в центъра на гр. Пловдив. Те показваха на всички желаещи техники за оказване на първа помощ като акцентираха на използването на автоматичен външен дефибрилатор. Тренировъчен такъв беше любезно предоставен от фондация „Първите три минути“. Червенокръстците бяха подготвили и снимки, рзазкащи историята на младежката организация през годините. Повод за този жест е отбелязването на 100-годишнината на Български младежки Червен кръст през октомври 2021 г.

Пожелаваме си тези важни теми да достигат до все повече хора!

Български Червен Кръст - Пловдив