Областен съвет на БЧК – Пловдив обявява процедура

Областен съвет на БЧК – Пловдив обявява процедура за избор на изпълнител на  довършителни строително-ремонтни дейности на обект „Склад за хранителни продукти“,  находящ се в град Пловдив,  ул “ инж. Асен Йорданов“ № 4“ 1. Описание на изискванията – технически данни по Задание; За повече информация относно техническите изисквания на инвестиционния проект за посочения по- горе обект, моля отворете прикачените файлове!

КС на СМР -склад Пловдив

Задание ремонт склад

POKANA

 

Български Червен Кръст - Пловдив