Български Червен кръст –Пловдив стана част от концерт „Детска усмивка“

г-жа Елена Кристиано – собственик на “Christian of Roma Group”, Ротари- Пловдив и Областен съвет на Български Червен кръст – Пловдив с подкрепата на община Пловдив – район „Северевен“ организираха образователен концерт „Детска усмивка“.

Събитието се проведе на 3 юни 2021 година в парк „Рибница“.

 

На него присъстваха над 100 деца от детски градини от район Северен град   Пловдив. Основната цел бе да бъдат създадени трайни умения у децата за отговорно поддържане и опазване здравето и живота при критични ситуации, формиране на положителна нагласа към обучението, осъзнаване на здравето като ценност и снишаване на агресивното поведение от страна на подрастващите.

 

Инициативата е по предложение на музикалният педагог, пианист и композитор г-н Росалин Наков.

 

Сценарият на концерта включва специално създадени по темата песни и образователни и забавни игри. Текстовете и музиката на песните са съобразени с учебната програма и възрастта на децата. Подтемите на събитието са здравословно хранене и здравословен начин на живот при децата и опазване на природата и екологично възпитание. Концертът включваше активно участие на децата от публиката, разучаване на песен, състезателни игри и други дейности.

Благодарим на всички партньори за провеждането на това позитивно събитие.

 

Български Червен Кръст - Пловдив