КАК ДА СЕ ЗАПИША ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА КАНДИДАТ ШОФЬОРИ?

В изпълнение на заповед РД-23-107/09.04.2021 г на Генералния директор на БЧК за провеждане на курсовете по Първа Долекарска Помощ за кандидат шофьори в условията на извънредна епидемична обстановка, от 12 април 2021г, БЧК – Пловдив започва провеждане на дистанционен (онлайн) теоретичен курс за Пловдивска област. Всеки, който желае да изкара курс по ПДП за кандидат шофьори, може да се запише за курс в платформата: http://e-training.redcross.bg

Курсът ще бъде на две части – теоретична (ОНЛАЙН) и практическа (ПРИСЪСТВЕНА).

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ  КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА:

Регистрацията (бутон „регистрация“) става като въведете личните си данни. От менюто избирате „Курсове по Първа помощ“, после избирате „ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ“.  Избирате желаната локация (населено място) – тоест Пловдив. Избирате „кабинет 1“. След това минавате на „избор на дата“ – пада меню със свободните дати и часове.

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ! Записването през платформата представлява записване за практическата част от курса. Тя е присъствена, в зала (кабинет). Тоест в датата и часът,  които сте си запазили е необходимо да се явите в залата.

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че преди това трябва да сте минали успешно теоретичната част ( всичките модули), която е дистанционна (онлайн). До теоретичната дистанционна част достигате едновременно със записването на дата и час за практическата. За да бъдете допуснати до практическата част, е необходимо да сте издържали успешно тестовете към всеки модул.

ВАЖНО: финалният тест трябва да сте го минали успешно минимум 24 часа преди запазената дата и час за практическото обучение.

КАК  ДА СЕ ЗАПИША НА КУРС ПО ПЪРВА  ДОЛЕКАРСКА  ПОМОЩ?

 1. ВЛИЗАМЕ  В  https://e-training.redcross.bg/
 2. ИЗБИРАМЕ – РЕГИСТРАЦИЯ и попълваме необходимите данни
 3. ИЗБИРАМЕ – МОИТЕ КУРСОВЕ
 4. ИЗБИРАМЕ –ЗАПИШИ СЕ ЗА КУРС
 5. ИЗБИРАМЕ – КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ
 6. ИЗБИРАМЕ – ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ….
 7. ИЗБИРАМЕ – ОБЛАСТ
 8. ИЗБИРАМЕ – ЛОКАЦИЯ
 9. ИЗБИРАМЕ – ДАТА
 10. ИЗБИРАМЕ – ЗАПИС
 11. ИЗБИРАМЕ – ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПДП
 12. РЕШАВАМЕ УСПЕШНО 4 МОДУЛА
 13. НА ЗАПИСАНАТА ДАТА СЕ ЯВЯВАМЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

 

Датите за практическото обучение ще бъдат отворени от 12 април, след съгласуване с лекторите!

Български Червен Кръст - Пловдив