Областно Общо Отчетно-изборно събрание на Български Червен Кръст – Пловдив

На 19 февруари 2021 година  в Конферентна зала „Тракия“ на хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“ се проведе Областното Общо Отчетно-изборно събрание на Български Червен Кръст – Пловдив. Специални гости бяха д-р Валентин Пеев – заместник председател на БЧК и д-р Славита Джамбазова – зам. Генерален директор и ръководител на направление „Организационно развитие“.

При Заключителната сесия на 66-тото Областно Общо събрание бе представен отчетът на пловдивската организация за периода 2017 г.-2020 г. , който бе приет единодушно.

В Първата Редовна сесия на 67-тото Областно Общо събрание за председател  на Областната организация на БЧК-Пловдив бе преизбрана  Д-р Петрония Карамитрева, а за заместници – доц. д-р  Христо Паунов и д-р Георги Георгиев. Делегатите на събранието направиха избор и утвърдиха състава на Областен съвет на БЧК – Пловдив мандат 2021-2024 г. и делегати на Националното Общо събрание на БЧК.

Определиха се насоките за работата на Организацията през следващия 4-годишен период, както и Планът за 2021 година.

Пловдивската червенокръстка организация получи висока оценка за своята работа, което беше изразено в поздравителните адреси от Председателя на БЧК – акад. Христо Григоров, г-жа Дани Каназирева – областен управител Пловдив и г-н Здравко Димитров – кмет на Община Пловдив.

Пловдивската организация продължава да изпълнява своята хуманитарна мисия като привлича все повече доброволци, партньори и съмишленици. Утвърждава нови модели и с лекота интегрира добри практики. За което благодари на всички въвлечени в каузата на Червения кръст.

Български Червен Кръст - Пловдив