Обучение за доброволци на програма „Мобилни социални екипи“

Програма „Мобилни социални екипи” се реализира от Български Червен кръст – Пловдив, компания „Трафик” и Община Пловдив. Основната цел на програма „Мобилни социални екипи” е подкрепа чрез предоставяне на социални услуги и сигурност на уязвими хора от град Пловдив.

Бенефициентите на социалната услуга са предимно самотни и трудноподвижни възрастни хора изпаднали в криза, които живеят на територията на град Пловдив.

Част от програмата е поддържането на кол център. Чрез него възрастните хора заявяват своите нужди, а доброволци ежедневно се свързват с тях, за да им напомнят за услугите на програмата и да поговорят с тях на полезни теми. В условията на пандемията често телефонният разговор се оказва единствена опция за контакт.

За екипа на програма „Мобилни социални екипи“ /МСЕ/ е важно да работи с подготвени хора. Затова на 01.02.2021 г.в платформата Zoom бе проведено въвеждащо обучение за доброволците по програмата, които осъществяват обажданията. В рамките на два часа те получиха основна информация за услугите на МСЕ , както и за спецификата на работата в кол центъра. Обсъдени бяха възможни казуси и трудности в процеса на работа.

Всеки желаещ да се включи като доброволец в програмата, е добре дошъл!

Преди започването на всяко първо дежурство за доброволеца,  служител на Червен кръст извършва индивидуален инструктаж.

Благодарим на всички доброволци за отделеното време и участие!

Български Червен Кръст - Пловдив