Студенти от Юридическия факултет на ПУ издадоха ръководство по Международно хуманитарно право

Студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет издадоха кратко учебно ръководство по Международно хуманитарно право. Петимата от екипа са членове на Клуба по Международно хуманитарно право, чийто ръководител е доц. д-р Христо Паунов. Като приложение към книгата има Практически речник на основните термини в тази област.

Авторите на изданието се надяват, че изложената в него информация ще предизвика интереса на всички, които имат „професионален допир“ до МХП, и че ръководството ще бъде полезно четиво както за червенокръстците, така и за студентите по право и практикуващите юристи. Изданието се разпространява безплатно. Ще бъдат изпратени копия за библиотеките на Юридическите факултети в страната, както и в структурите на БЧК.

Български Червен Кръст - Пловдив