Успешно приключи кампания „Купи, прочети и дари“ в гр. Сопот

На 18.12.2020 г. приключи съвместната дарителска кампания – „Купи, прочети и дари“ между библиотеката при НЧ „Иван Вазов – 1871“ гр. Сопот и клуб „Милосърдие“ към БМЧК – гр.Сопот за обогатяване на библиотечният ни фонд.

Кампания насърчи много хора от местната общност да предадат своята прочета литература.

Благодарим на всички дарители!

Български Червен Кръст - Пловдив