Курсовете по Първа долекарска помощ продължават да са преустановени

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка с Решение 855/25.11.2020 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването се удължава и срокът, в който са преустановени курсовете по Първа долекарска помощ на БЧК до 31.01.2021 г.
При настъпване на благоприятна промяна в епидемичната обстановка и отпадане на предприетите ограничителни мерки, касаещи провеждането на групови обучения, срокът ще бъде променен.
Като се извиняваме за причиненото неудобство, Ви пожелаваме светли коледни празници!
Български Червен Кръст - Пловдив