Доброволчество и благотворителност

По покана на Математическата гимназия „Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив и със спецалната подкрепа на г-жа Карапеева – директор на гимназията – представители на БЧК – Пловдив проведоха онлайн среща на тема „Доброволчество и благотворителност“. Събитието се състоя на 08.12.2020 г.

От страна на БЧК – Пловдив участие взеха доц. Христо Паунов – зам председател на Областен съвет на БЧК – Пловдив и Мария Нешева – спецалист „Младежка дейност“ към Секретариата на Областен съвет на БЧК – Пловдив. Включиха се близо 100 ученика от 11 и 12 клас.

Коментирани бяха темите за благотворителността и добрволочеството като явления в нашия живот, както и тяхното развитие в исторически аспект. Специално внимание беше обърнато на възможността за доброволчека дейност в БМЧК – Пловдив.

Благодарим за поканата! С пожелание за нови скорошни срещи!

Български Червен Кръст - Пловдив