Започна раздаването на хранителни продукти за най-нуждаещите се граждани от Пловдив и областта

В понеделник, 05.10.2020 г., бе даден старт на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица за Пловдив и областта.
Започна поетапното предоставяне на близо 6 500 тона храни. Реално от хранителните пакети ще се възползват 473 000 български граждани. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета. В област Пловдив правоимащи са 23 065 лица.

Раздаването ще продължи два месеца – до 30.11.2020 г. Всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 22,710 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати-консерва – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо месо – консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета – консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,600 кг; консерва риба – 0,510 кг; захар – 3 кг; леща – 1 кг; олио – 3 литра.

Кои лица са правоимащи:
Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:
• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;
• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;
• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.
В област Пловдив раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 23 пункта, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

График на временните пунктове, от които ще става раздаването на хранителните продукти:
1. гр.Пловдив:
Район „Централен“ гр. Пловдив, МСЦ на БЧК  Пловдив ул. „Стойчо Мушанов“ № 48 05.10.2020 – 30.11.2020
Район „Южен“ – бул. „Коматевско шосе“ №28   / 13.10.2020 – 30.11.2020
Район „Северен“ – бул. „България“ № 180-190 / 06.10.2020 – 30.11.2020
Район „Източен“ – ул. „Ландос“ № 24     / 12.10.2020 – 30.11.2020
Район „Западен“ – ул. „Вечерница“ № 1А      / 07.10.2020 – 30.11.2020
Район „Тракия“ – бул. „Освобождение“ № 65А      /  14.10.2020 – 30.11.2020
2. гр. Асеновград – ул. „Цар Иван Асен II“ № 76   / 07.10.2020 – 30.11.2020
3. гр. Брезово –  ул. „Георги Димитров“№  25   /  09.10.2020 – 30.11.2020
4. гр. Калояново –  ул.“Оборище“ № 3А    /  09.10.2020 – 30.11.2020
5. гр. Карлово –  бул. „Освобождение „№ 28    / 12.10.2020 – 30.11.2020
6. гр. Кричим –  Младежки дом ул. „Никола Петков“ № 11    / 08.10.2020 – 30.11.2020
7. гр. Куклен – ул “ Александър Стамболийски“ № 52 /  13.10.2020 – 30.11.2020
8. гр. Лъки –  Приемна на БЧК – Лъки, ул. „Възраждане“№  30  / 22.10.2020 – 30.11.2020
9. общ. Марица – общината е без общински  център – по график във всяко село    / 26.10.2020 – 30.11.2020
10. гр. Перущица –  Младежки дом, ул. „Проф. Д-р Борис Тасков“ №3   / 19.10.2020 – 30.11.2020
11. гр. Първомай –  ул. „Братя Миладинови юг“  № 50     / 08.10.2020 – 30.11.2020
12. гр. Раковски  –  пл. „България“  № 1 /  14.10.2020 – 30.11.2020
13. общ. Родопи  – общината е без общински  център – по график във всяко село    / 26.10.2020 – 30.11.2020
14. гр. Садово –  ул. „Иван Вазов“  № 2    / 13.10.2020 – 30.11.2020
15. гр. Сопот –  ул. „Васил Левски“ № 4 / 15.10.2020 – 30.11.2020
16. гр. Стамболийски –  ул. „Кирил и Методий“ №  24 / 13.10.2020 – 30.11.2020
17. гр. Съединение – бул. “ Шести септември “  № 13 / 16.10.2020 – 30.11.2020
18. гр. Хисар –   бул. „Иван Вазов“ № 3 / 15.10.2020 – 30.11.2020
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Български Червен Кръст - Пловдив