Започна раздаването на хранителни пакети за най-нуждаещите се

От днес, 8 април, Областен съвет на Български Червен Кръст Пловдив започва раздаването на хранителни пакети за подпомагане на хората в Пловдивска област, които са в най-голяма нужда. Раздаването на пакетите ще се извършва по предварително направени от Агенция социално подпомагане списъци. Храните се раздават като втори, допълнителен, транш по „Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица – план 2018г.“

Напомняме, че Агенция Социално подпомагане е управляващият програмата орган, а Български Червен Кръст е партньор, който чрез своите ресурси и ресурсите, и хуманната воля на доброволческите си екипи осъществява доставянето на храните до домовете.

В списъците фигурират хора в крайна нужда, които до този момент не са получили хранителна помощ и се включват като допълнителна целева група:

  1. Лица получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП З приключват през периода 01.01.2020 г. – 30.04.2020 г.;
  1. Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си. ;
  2. Лица, попадащи под обхвата на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г.;
  3. Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

 

Хранителните пакети са с тегло до 30 кг. Пакетите ще бъдат доставяни до домовете на правоимащите като преди това с тях ще бъде направен контакт по телефон. Смятаме, че по този начин хората ще бъдат предупредени и същевременно по-спокойни, че посещението ще е от доброволци на БЧК.

Сърдечно благодарим на сформираните вече доброволчески екипи и на тези, които предстои да се включат!

Български Червен Кръст - Пловдив