Отмяна на курсове по Първа долекарска помощ на кандидат-водачи на МПС

От 10.03.2020г до края на месец март Областният съвет на БЧК – Пловдив преустановява курсовете на БЧК по Първа долекарска помощ на кандидат – водачи на МПС. Мярката е във връзка с повишеното ниво на риск и заплаха от инфекция и заразяване с коронавирус. Със Заповед № РД-23-80/09.03.2020г на ръководството на БЧК и на основание Заповед на министъра на здравеопазването, и разпореждане на Националналния кризисен щаб отмяната на курсовете важи до второ нареждане.

Повече информация можете да получите на телефон: 032/63 25 66 – Учебен център на Областен съвет на БЧК – Пловдив.

Български Червен Кръст - Пловдив