Областно общо отчетно събрание на Областен съвет на БЧК – Пловдив

На 28 февруари, в зала „Тракия“ на хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“, Областен съвет на БЧК-Пловдив проведе своето годишно отчетно събрание. Официални гости на събранието бяха д-р Валентин Пеев – зам.-председател на НС на БЧК; д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор на БЧК; Пловдивска Света митрополия –  иконом Еленко Йосифов; зам.-областният управител Евелина Апостолова; зам.-кметът по европейски политики и социални дейности Анести Тимчев; кметове и представители на шестте района на гр.Пловдив; изпълнителните директори на УМБАЛ „Св. Георги“ и МБАЛ „Св.Пантелеймон“; ръководителите на дирекции  Социално подпомагане и  Дирекция здравеопазване; партньорски организации, активни доброволци на БЧК и БМЧК от Пловдив.

Общото събрание започна с връчването на Почетен плакет  Български Червен Кръст  от зам.-председателя на НС на БЧК – д-р Валентин Пеев. Плакетът бе връчен на иконом Еленко Йосифов по повод 150-та годишнината от учредяването на Българската екзархия.

Събранието откри д-р Петрония Карамитрева – председател на Областния съвет на БЧК-Пловдив. В изложението си тя постави акцент на положените усилия от страна на организацията в посока подпомагане на уязвими граждани на територията на област Пловдив, подготовка на населението, щатен и доброволчески състав за реагиране при БАК, привличане и обучение на млади хора в хуманитарната дейност на организацията, както и създаване и укрепване на партньорства.

През 2019 г. броят на членовете на БЧК е 12 374 души, което представлява 1.87% от броя на населението в областта. А доброволческият състав за същата година наброява 1226 души, което го превръща в най-големият за областта.

Заместник кметът по Европейски политики и социални дейности Анести Тимчев, от свое име и от името на кмета на град Пловдив – Здравко Димитров, изрази готовността на Общината да работи активно с Областния съвет на БЧК-Пловдив. Да се инициират съвместни програми и дейности в посока подобряване статуса на живот, защита и подкрепа на населението.

Председателят на контролната комисия – инж. Златка Хаджийска, в своето изказване посочи, че работата на ОблС на БЧК-Пловдив се осъществява при изключителна финансова дисциплина и строга точна отчетност.

Гости и партньори споделиха значимостта на социалната, психо-социалната и помощна дейност на червенокръстците в полза и подкрепа на обществото от областта.

С единодушие, без нито един въздържал се или против, делегатите гласуваха и приеха плана за работа и проекта за бюджет за 2020 година.

Български Червен Кръст - Пловдив