Доброволци на БМЧК преминават обучение по Първа долекарска помощ

На 08.02.2020 г. доброволците Десислава Стоянова и Милен Велинов проведоха обучение на тема „Първа долекарска помощ“. Семинарът представляваше първо ниво от обучителната система на БМЧК. През обучението преминаха доброволци от клубовете на БМЧК в Първомай, Сопот и Пловдив. Програмата на „Първа долекарска помощ“ включваше елементи с практическа насоченост и всеки желаещ имаше възможност лично да се упражни в животоспасяващите техники и различните видове превръзки. превръзки.

Български Червен Кръст - Пловдив